Tyler Nason of SJCC for January
Daniel Foos of SJCC for February
Makenzie Reiter of SJCC for March
 
Alleynah Wagner of Terra for January
Melinda Smith of Terra for February